Bidrag til Twitterguide?

En Leoparddreng kan blive sulten. Her har du mulighed for at give den et foder - hvis du altså har lyst!
Hvof' nu det?

Foder

Besked

Twitter-integrering med eget site

Har du dit eget site - det kunne for eksempel være en blog, eller lignende - er der forskellige måder du kan integrere twitter på sitet. Her er nogle af de mere oplagte.

Alle metoderne her benytter, at noget HTML-kode tilføjes dit site. Så det skal du vide hvordan gøres - det er under alle omstændigheder også en god ting at vide. Bruger du Blogger har jeg engang skrevet om hvordan man embedder en YouTube-video, det her er i princippet det samme.

En Follow-button
Med en knap til at følge dig på dit site, kan du gøre besøgende opmærksom på at du er på twitter, og hvad dit handle er. Og hvis de nu læser noget de finder interessant eller lignende, får de en enkel mulighed for at følge dig. Hvis de selv er på twitter, selvfølgeligt.

Koden til knappen kan du finde på Twitters-site, under About -> Resources / Buttons. Der er lige lidt muligheder for at bestemme udseendet af knappen. Når du er tilfreds med den, kopierer du den kode du får, og indsætter den et passende sted på dit site. Da du nok ønsker at denne knap skal gå igen på alle sider, skal den formodentligt ind et sted på en skabelon / et overordnet layout.

Bemærk også, at du har muligheden for at fra-vælge "tailoring Twitter". Hvis du fravælger denne, undlader twitter at indsætte kode, som ser hvem der besøger dig, og bruger dermed ikke de oplysninger til at anbefale brugere til hinanden, med videre. Se kapitlet om overvågning og opt-out.

En Tweet-button
Hvis du gerne enkelt vil give dine besøgende mulighed for at dele en side / artikel / indlæg på twitter, kan du tilføje en Tweet-knap, på samme måde som en Follow-knap. Der er ligeledes her muligheder for finindstillinger, og opt-out.

At embedde et tweet
Hvis du embedder - indlejrer - et tweet, indfører du en stump html i dit indlæg, som henter formatering med videre fra twitter.

Det ville selvfølgeligt som regel ikke være det mest komplicerede at skrive et tweet som et citat. Men ved at embedde er der forskellige fordele.
For det første bliver tweetet sat op, som twitter nu engang synes sådan et tweet skal se ud. Vigtigere er nok, at du giver de besøgnede direkte mulighed for at interagere med den der har lavet tweetet - retweete det, svare på det eller følge forfatteren. Ligesom den besøgende hurtigt kan gå til tweetets side, og se andres svar.

Desuden er twitter begyndt at indføre, at der fra et tweets' side linkes tilbage til steder der har embedded tweetet. Dette kræver vist dog tilmelding (endnu) - det er dog lidt uklart. Men det er en interessant feature, der kan gøre det mere interessant at embedde - da det potentielt kan give mere trafik.

Man embedder et tweet ved at vælge punktet More under et tweet - og derunder Embed Tweet. Og så kopiere koden over i éns indlæg og indsætte det som HTML.

Der er forskellige options, hvis man vil være lidt avanceret. Den vigtigste er, at man kan slå fra, at tweets, som tweetet er svar på vises. Så skal man tilføje data-conversation="none" til der i koden hvor der er en <blockquote>, altså slåedes at der står
<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">
Du kan læse mere om de forskellige formaterings options for embed af tweets her.

Storify
Storify er et site, som giver dig mulighed for at samle tweets (og posteringer fra andre sociale medier), og samtidigt skrive en historie om dem. Denne historie kan så i sidste ende også embeddes på ens eget site.

Det fører for vidt at komme nærmere ind på en guide af Storidy, men det kan være godt at vide at det eksisterer. Man kan se et eksempel på en sådan storify-indlejring her.

Widgets
Det skal også nævnes, at der er muligheder for at tilføje såkaldte widgets til sit site - dette kan for eksempel være en twitter-søgning eller en liste af ens foretrukne tweets. Det kan man læse mere om i kapitlet om twitters widgets.

For at opsummere: du kan bruge dit site til at gøre opmærksom på hvem du er på twitter, ligesom du kan gøre det enkelt at dele dine sider der. Og ikke mindst kan du inddrage twitter aktivt i dine artikler og indlæg.

Ingen kommentarer

0 kommentarer: